Monday, May 25, 2009

Apa itu 'HEADCOUNT'?

1.0 PENGENALAN

Melaksanakan tugas sebagai guru adalah satu tanggungjawab yang cukup berat. Selain daripada mendidik para pelajar, guru juga bertanggungjawab memastikan anak didik mereka mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi selepas alam persekolahan. Tanggungjawab ini adalah berterusan sepanjang tahun bermula daripada hari pertama persekolahan sehinggalah pelajar selesai menduduki peperiksaan awam.


Tugas ini menuntut keprihatinan yang jitu daripada guru. Sehubungan itu, program HeadCount diperkenalkan untuk membantu guru merancang sasaran pencapaian bagi mata pelajaran yang di ajar. Selain itu, ianya juga membantu pelajar membina keyakinan untuk mencapai keputusan seperti mana yang diharapkan oleh guru.


2.0 MISI

MENYEDIAKAN SASARAN PENCAPAIAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM YANG LEBIH ANALITIKAL DAN REALISTIK BERDASARKAN PENCAPAIAN SEMASA PELAJAR


3.0 OBJEKTIF PELAKSANAAN

  1. menyediakan sasaran peratus lulus dan gred purata untuk setiap mata pelajaran dan keseluruhan untuk PMR dan SPM
  2. membantu pelajar menetapkan halatuju pembelajaran mereka dan lebih fokus kepada pembelajaran mereka
  3. guru dapat membimbing, memulih serta mengembangkan potensi pelajar ke tahap optimum

4.0 RASIONAL PELAKSANAAN

  1. Pelajar belajar secara rambang dan tanpa hala tuju. Sebelum ini, mereka tidak pasti tentang keupayaan mereka mencapai gred yang lebih baik daripada biasa. Headcount membantu mereka lebih fokus kepada pencapaian akademik mereka.
  2. Guru mengajar secara rambang tanpa mengikut kemampuan dan kebolehan pelajar. Program headcount membahagikan pelajar kepada 3 bahagian iaitu kumpulan galus, sederhana dan cemerlang. Guru dapat menjimatkan masa dan mengoptimumkan usaha untuk meningkatkan peratus lulus dan gred purata.
  3. Pihak pentadbir sekolah dapat membuat pemantauan berstrategik ke atas guru dan murid berdasarkan data yang sah.
  4. Panitia dan guru dapat merancang program khas mengikut kumpulan pelajar.
  5. Panitia dan guru lebih bersedia untuk menghadapi kemungkinan berlaku kejatuhan dari segi peratus kelulusan dan gred purata. Pelbagai program dapat dirancang untuk mengelakkan ianya berlaku.

No comments:

Post a Comment